Høringsuttalelser

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen 20.05.2008

Merknader:

Fiskeri- og kystdepartementet

Miljøverndepartementet

Norges Rederiforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet 

Sjøassurandørenes Centralforening

 

Ingen merknader:

Finansdepartementet

Kredittilsynet

Rederienes Landsforening

Sjøfartsdirektoratet

Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Utenriksdepartementet

 

Til toppen