Høringsinstanser

Høyringsinstansar:

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Bankklagenemnda

Bedriftsforbundet

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukarombodet

Forbrukarrådet

Forening for Byggesak og Samarbeid

Foreningen Næringseiendom

Forum for Byggesak

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Juss-Buss

Juss Hjelpa i Nord-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes Forbund

Noregs Bank

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Byggmesterforbund 

Norges Bygg- og Eiendomsforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges TakseringsForbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Murmesteres Landsforening

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Bolig- og Sparelag

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

SINTEF

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Statens bygningstekniske etat

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Takentreprenørenes Forening

Tekna

Tekniske Entreprenørers Landsforening

Teknisk-Naturvitenskapelig Forening

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Varme- og sanitærentreprenørenes forening