Høringsinstanser

Departementene
Akademikerne
Branntjenestemennenes yrkesorganisasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Energibedriftenes landsforening
Forskningsrådet
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Greenpeace Norge
Hovedredningssentralene
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund
KS bedrift
Kvinners frivillige beredskap
Landsforeningen for sivilt beredskap
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
NetCom
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors Hjelpekorps
Norges sivilforsvarsforbund
Norsk Folkehjelp sanitet
Norsk brannbefals landsforbund
Norsk brannvernforening
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk luftambulanse
Norsk rikskringkasting
Norske kvinners sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd
Oljeindustriens landsforening
Prosess- og foredlingsindustriens landsforening
Redningsselskapet (NSSR)
Redningstjenestens personalforbund
Sametinget
Samerådet
Sivilt beredskaps tjenestemannslag
Telenor
Telfo – tekniske entreprenørers landsforening
YS