Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Høringsinstanser

Advokatbevillingsnemnden
Akademikerne
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Departementene
Disiplinærnemnden for advokatvirksomhet
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarergruppen av 1977
HSH
Høyesterett
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
KS
Lagmannsrettene
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Juristforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politidirektoratet
Politijuristene
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Spekter
Spesialenheten for politisaker
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tingrettene
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Unio
YS