Høringsinstanser

Høringsinstanser

 

Datatilsynet

Departementene

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Norges Bank

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Norsk Eiendomsinformasjon as

Norsk senter for menneskerettigheter

Regjeringsadvokaten

Statens bygningstekniske etat

Statens kartverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

 

Bergen kommune

Bodø kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

 

Anticimex

Bankklagenemnda

Bedriftsforbundet

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

EL og IT Forbundet

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forening for Byggesak og Samarbeid

 

Foreningen Næringseiendom

Forum for Byggesak

Forsikringskundenes  

   interesseorganisasjon

Grunneierforeningen

Handelshøyskolen BI

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Huseiernes Landsforbund

Juss-Buss

Juss Hjelpa i Nord-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Kommunesektorens interesse- og  

   arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Byggmesterforbund 

Norges Bygg- og Eiendomsforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges Jordskiftekandidatforening

Norges Juristforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges TakseringsForbund

Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

Norske Murmesteres Landsforening

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Bolig- og Sparelag

Norsk Bergindustri

Rådgivende Ingeniørers Forening

SINTEF

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Takentreprenørenes Forening

Tekna

Tekniske Entreprenørers Landsforening