Høringsinstanser

Adressater:

Departementene

Brønnøysundregistrene
Bergen tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo byfogdembete
Stavanger byfogdembete
Trondheim tingrett
Namsfogden i Bergen
Namsfogden i Oslo
Namsfogden i Stavanger
Namsfogden i Trondheim

Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkursrådet
Politidirektoratet
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral

Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Politilederlag
Norske inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sparebankforeningen