Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser

Finansdepartementet
Samferdselsdepartementet
Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Posten Norge AS
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Norges Politilederlag
Norske inkassobyråers forening

Utvalgte forliksråd og namsmenn/forliksrådssekretariat:
Forliksrådet i Oslo
Namsfogden i Oslo
Forliksrådet i Bærum
Namsfogden i Asker og Bærum
Forliksrådet i Bergen
Namsfogden i Bergen
Forliksrådet i Trondheim
Namsfogden i Trondheim
Forliksrådet i Tromsø
Namsfogden i Tromsø og Karlsøy
Forliksrådet i Stavanger
Namsfogden i Stavanger
Forliksrådet i Kristiansand
Namsfogden i Kristiansand
Forliksrådet i Lørenskog
Lørenskog lensmannskontor
Forliksrådet i Lillehammer
Lillehammer politistasjon
Forliksrådet i Modum
Modum lensmannskontor
Forliksrådet i Ålesund
Ålesund politistasjon
Forliksrådet i Nesna
Nesna lensmannskontor
Forliksrådet i Bodø
Bodø politistasjon
Forliksrådet i Alta
Alta lensmannskontor
Forliksrådet i Karasjok
Karasjok lensmannskontor
Forliksrådet i Narvik
Narvik politistasjon
Forliksrådet i Hamar
Hamar politistasjon
Forliksrådet i Nord-Aurdal
Nord-Aurdal lensmnnskontor
Forliksrådet i Skien
Grenland politistasjon
Forliksrådet i Sogndal
Sogndal politistasjon
Forliksrådet i Molde
Molde politistasjon
Forliksrådet i Fredrikstad
Namsfogden i Fredrikstad
Forliksrådet i Drammen
Drammen politistasjon
Forliksrådet i Steinkjer
Steinkjer politistasjon
Forliksrådet i Vestby
Vestby lensmannskontor
Forliksrådet i Haugesund
Haugesund politistasjon
Forliksrådet i Tønsberg
Namsfogden i Tønsberg og Nøtterøy

Utvalgte fylkesmenn:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag