Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Adressater:

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Statistisk sentralbyrå

Agderfly AS
Airlift AS
Arctic Air AS
Avinor AS
Barin (Board of Airline Representatives in Norway)
Blom Geomatics
CHC Helikopterservice AS
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Reisebransjeforening
European Helicopter Center AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Firdafly A/S
Fjellanger Widerøe Aviation AS
Fjellfly
Flyreklame AS
Flyselskapenes Landsforening
Fonnafly Sjø AS
Fossum Fly
Fred Olsen fly og LM as
Gjensidige NOR
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Heli-Team AS
Helifly AS
Helitrans AS
Hesnes Air AS
Hilmar Tollefsen Flyselskap
Konkurransetilsynet
Lofotfly AS
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
Løkenfly AS
Nordisk Institutt for Sjørett
Nordlandsfly A/S
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk Flygerforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Flytjeneste AS
Norsk Helikopter AS
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Norwegian Aviation College AS
Nova Consult A/S
Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO Luftfart
Reiselivsbedriftenes landsforening
Rørosfly
Willis AS
SAS Norge AS
Transportbrukernes Fellesorgan
Storebrand ASA
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Widerøe`s Flyveselskap A/S