Høringsinstanser

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Alta tingrett
Asker og Bærum tingrett
Aust-Agder tingrett
Bergen tingrett
Dalane tingrett
Drammen tingrett
Fjordane tingrett
Fosen tingrett
Hadeland og Land tingrett
Haugaland tingrett
Heggen og Frøland tingrett
Kongsberg tingrett
Kristiansand tingrett
Lofoten tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark tingrett
Nordhordland tingrett
Nordmøre tingrett
Nord-Troms tingrett
Nordre Vestfold tingrett
Oslo tingrett
Ringerike tingrett
Salten tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Trondenes tingrett
Trondheim tingrett
Øst-Finnmark tingrett
Agder jordskifteoverrett
Akershus og Oslo Jordskifterett
Domstoladministrasjonen

Datatilsynet
Fylkesmennene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Skattedirektoratet
Statsadvokatembetene

Alta kommune
Arendal kommune
Bergen kommune
Brønnøy kommune
Bodø kommune
Bø kommune
Eigersund kommune
Førde kommune
Hamar kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Lillehammer kommune
Molde kommune
Moss kommune
Namsos kommune
Narvik kommune
Nittedal kommune
Oppdal kommune
Oslo kommune
Røros kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Vadsø kommune
Volda kommune
Voss kommune
Vågan kommune
Årdal kommune

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Kommunenes Sentralforbund
Norges juristforbund
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Politijuristene
Politiets fellesforbund
Statens seniorråd

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø