Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Arbeidsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Flyselskapenes landsforening

Norges Rederiforbund