Høringsinstanser


Amnesty International (norsk avdeling)
Antirasistisk senter
Arbeidstilsynet
Avinor
Den Norske Advokatforening
Departementene
Det juridiske fakultet, Bergen
Det juridiske fakultet, Oslo
Det kriminalitetsforebyggende råd
Forbrukerombudet
Frivillighet Norge
Norsk senter for menneskerettigheter
Institutt for rettsvitenskap, Tromsø
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Fri rettshjelp
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Norges Fotballforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norpark – Norges parkeringsforening
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk forening for kriminalreform
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Rockforbund
Norsk Studentunion
Næringslivets hovedorganisasjon
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
NHO Service
Organisasjon mot offentlig diskriminering
Politijuristene
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politimestrene
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Sikker Vakt
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund