Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Liste over høringsinstanser
Arbeidsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Finansdepartementet
Advokatbevillingsnemnden
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Disiplinærnemnden for advokater
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter
Kommunenes sentralforbund
Norges Juristforbund
Norsk Bedriftsforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Rettshjelperforeningen
Riksrevisjonen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet