Alle departementa   Brønnøysundregistra FinanstilsynetFolketrygdfondetForbrukarombodetForbrukarrådetKonkurransetil..." />   Alle departementa   Brønnøysundregistra FinanstilsynetFolketrygdfondetForbrukarombodetForbrukarrådetKonkurransetil..." />

Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Høyringsinstansar

 

Alle departementa

 

Brønnøysundregistra
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Konkurransetilsynet
Noregs Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

 

Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens
   Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI

KS (kommunesektorens interesse- og
   arbeidsgiverorganisasjon)
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres
   forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Siviløkonomene

Skatterevisorenes Forening
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen, Det juridiske
   fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske
   fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund