Høringsinstanser

Politidirektoratet

Domstoladministrasjonen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kriminalomsorgens 6 regioner: øst, syd, nordøst, sørvest, vest og nord

Statsbygg

Entra

Akershus fylkeskommune

Oslo kommune - Byantikvaren i Oslo

Hedmark fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Sametinget