Høringsinstanser

Adressatliste

Departementene

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Fylkeskommunene
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Bilimportørenes Landsforening
Bokhandlerforeningen
Boligprodusentenes Forening
Byggmesterforbundet
COOP Norge SA
Dagligvareleverandørenes forening
De norske bokklubbene AS
De regionale helseforetakene
Den norske Dommerforening
Direktesalgsforbundet
Distansehandel Norge
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Elektronikk Importør Foreningen
Energibedriftenes Landsforening
Europabevegelsen
Fellesforbundet
Finanseringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
 Fiskernes Salgslag A/L
Forbruker Europa (ECC Norway)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseierenes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kred.no AS
Landsorganisasjonen i Norge
Leketøybransjens fellesråd
Markedsføringsforeningen i Oslo
Nei til EU
NORBOAT
Nordisk Skibsrederforening
Norges Automobil-Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk Bergindustri
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk forening for bygg- og entrepriserett
Norsk Industri
Norsk Kennel Klub
Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norsk Skipsmeglerforbund
Norsk Vann BA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Pensjonskasseforeningen
Rettspolitisk forening
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)
Sparebankforeningen i Norge
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS