Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Adressatliste

Departementene

Domstoladministrasjonen
Konkurransetilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Forbruker Europa
Finansklagenemnda
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen

Advokatforeningen
Den norske Dommerforening
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jushjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Norges Juristforbund
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rettspolitisk forening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo