Høringsinstanser

Høringsinstanser

          Høringsinstanser

 • Departementene
 • Riksadvokaten
 • Statsadvokatembetene
 • Politidirektoratet
 • Politiets data- og materielltjeneste
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Politihøgskolen
 • Kripos
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • NOAS
 • Regjeringsadvokaten
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Vegdirektoratet
 • Utrykningspolitiet
 • Barneombudet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Amnesty International norsk avdeling
 • Det norske flyktningeråd
 • Antirasistisk senter
 • MIRA Ressurssenter
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske Advokatforening
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets fellesforbund
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Juss-Buss
 • Rettspolitisk forening
 • Europabevegelsen
 • Nei til EU
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Forsvarergruppen av 1977