Høringsinstanser

Høringsinstanser

 

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Konkursrådet

Norges Bank

Norsk Lysingsblad

Patentstyret

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Statistisk sentralbyrå

 

Bergen tingrett

Oslo tingrett

Oslo byfogdembete

Sør-Trøndelag tingrett

Domstolsadministrasjonen

 

Advokatforeningen

Akademikerne

AksjeNorge

Aksjonærforeningen

A-pressen AS

Bedriftsforbundet

Den norske Fagpresses Forening

Den norske Revisorforening

Econa

Edda Media AS

Finansforbundet

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Finansieringsselskapenes forening

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Landslaget for Lokalaviser

Media Norge

Mediebedriftenes landsforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres

    Forening

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Juristforbund

Norges Kreditorforbund

Norges Rederiforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Oslo Børs ASA

Pensjonistforbundet

Private Barnehagers Landsforbund

Seniorsaken

Statens seniorråd

Støtteutvalget for dagsaviser

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund