Høringsinstanser

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet

Regjeringsadvokaten

Advokatforeningen
Assuranceforeningen Skuld
Bring
CargoNet AS
Color Line AS
De Sjøkyndiges Forbund
DFDS Logistics - Norway
DHL International AS
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS, Arendal
Gjensidige NOR Forsikring
Grieg Group
Hevold Gruppen
Hovedorganisasjonen Virke
Jetpak Norge AS
Landsorganisasjonen i Norge
Leif Höegh & Co
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Møretrygd
NHO Luftfart
NHO Transport
Nor Lines AS
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges Bilbransjeforbund
Norges lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges sjømatråd
Norsk Havneforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Norwegian Air Shuttle ASA
NSB AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Posten Norge AS
Rederienes Landsforening
SAS Cargo Norway AS
Schenker AS
Sea-Cargo AS
Sjørettsforeningen
TakeCargo AS
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
TNT Norge AS
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Tryg Forsikring AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Wilh. Wilhelmsen ASA