Høringsinstanser

Adressatliste - Høring – EU-kommisjonens forslag til forordning om en ny europeisk stiftelsesform


Departementene
Fylkesmennene
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Statens Innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Økokrim

Bergen kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Oslo byfogdembete

Advokatforeningen
Akademikerne
Den norske Dommerforening
Den Norske Revisorforening
Det norske Veritas
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Juristforbund
Norges Museumsforbund
Norsk forening for Fartøyvern
Norsk Presseforbund
Norske Boligbyggelags landsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Stiftelsen UNIFOR
Stiftelsesforeningen
Universitetene
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund