Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Høyringsinstansar:

Departementa

 

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Konkurransetilsynet

Skattedirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

 

Forbrukarrådet

Forbrukarombodet

Husbanken

Innovasjon Norge

Noregs Bank

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Statens Innkrevjingssentral

Verdipapirsentralen

ØKOKRIM

 

Sivilombodsmannen

 

Bergen kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

Tromsø kommune

 

Advokatforeningen

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Bedriftsforbundet

COOP Norge SA

Finansklagenemnda

Den norske Aktuarforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Finansforbundet

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelsbanken Liv

Handelshøyskolen BI

Huseiernes Landsforbund

Kommunalbanken AS

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreditorforeningen i Oslo

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes Forbund

Nei til EU

NKK – Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Huseierforbund

Norges Juristforbund

Norges Kreditorforbund

Norges Lastebileierforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Egeninkassoforening

Norsk olje og gass

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Norske Siviløkonomers forening

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Pensjonskasseforeningen

Private Barnehagers Landsforbund

Rettspolitisk foreining

Skatterevisorenes Forening

Sparebank 1 Livsforsikring

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Verdipapirfondenes forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund