Høringsinstanser

 • Kriminalomsorgens sentrale forvalting
 • Kriminalomsorgen region nord
 • Kriminalomsorgen region sør
 • Kriminalomsorgen region sørvest
 • Kriminalomsorgen region vest
 • Kriminalomsorgen region øst
 • Kriminalomsorgens IT-tjeneste KITT
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Arbeidsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Norsk forening for kriminalreform KROM