Høringsinstanser

Departementene

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet

Assuranceforeningen Skuld
Cefor
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
Finans Norge
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS, Arendal
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigbåtredernes forbund
Intertanko
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Miljøstiftelsen Bellona
Møretrygd
Nasjonalt støttegruppenettverk
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges Fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO Sjøfart
Rederienes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon