Høringsinstanser

 • Departementene
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Tingrettene
 • Oslo byfogdembete
 • Politidirektoratet
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges politilederlag
 • Politijuristene
 • Skipsregistrene
 • Brønnøysundregistrene
 • Statens Innkrevingssentral
 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Domstoladministrasjonen