Høringsinstanser

 • Departementene

 

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 • Innovasjon Norge
 • Kings Bay AS
 • Kystverket
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Miljødirektoratet
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Polarinstitutt
 • Riksantikvaren
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sysselmannen på Svalbard

 

 • AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators), inkl. meldemsbedrifter
 • Arktisk naturguide-studiet
 • Den norske turistforening
 • Forskningsparken
 • Jason Roberts Production
 • Longyearbyen Arbeiderforening
 • Longyearbyen feltbiologiske forening
 • Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening
 • Lufttransport
 • Norwegian
 • Polish Polar Station Hornsund
 • SAS
 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
 • Svalbard hytteforening
 • Svalbard kirke
 • Svalbard Museum
 • Svalbard Næringsforening
 • Svalbard Science Forum
 • To-takteren
 • Trust Arktikugol
 • UNIS (Universitetssenteret på Svalbard)
 • Visit Svalbard, inkl. medlemsbedrifter