Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
KRIPOS
Politidistriktene
Politidirektoratet
Statsadvokatene
ØKOKRIM

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo
Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Alternativ til Vold
Bergen forsvarerforening
Den norske Dommerforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeen
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Stiftelsen rettferd for taperne
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fotballforbund (NFF)
Norges Juristforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Supporterallianse (NSA)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiets fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Stine-Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)