Høringsinstanser

Adressatliste

Departementene
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet

Assuranceforeningen Skuld
Cefor
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
Det norske maskinistforbund
Finans Norge
Fiskebåtredernes forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard AS
Gjensidige forsikring ASA
Handelshøyskolen BI
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Intertanko
KS Bedrift Havn
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Møretrygd
NHO Logistikk og Transport
NHO Sjøfart
Nordisk Institutt for Sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Havneforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Næringslivets Hovedorganisasjon
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø