Høringsinstanser

Adresseliste


Departementene

Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet

Advokatforeningen
Assuranceforeningen Skuld
Borregaard ASA
Cefor
De sjøkyndiges forbund
Elkem ASA
Eramet Norway AS
Esso Norge AS
Finans Norge
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard AS
Greenpeace Norge
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Intertanko
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona
NHO Logistikk og Transport
NHO Sjøfart
NOAH AS
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Nordland Fylkes Fiskarlag
Norges Fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk olje og gass
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Senter for menneskerettigheter
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Norske Shell AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reichhold Norway AS
Statoil ASA
Yara International ASA