Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innledning

Innledning

Handlingsplanen mot handel med kvinner og barn (2003-2005) ble lansert 12. februar 2003 og gjelder i tre år til 30. desember 2005. 100 millioner kroner er øremerket for å forebygge og bekjempe menneskehandel i Norge og i andre land.

Regjeringen lanserte handlingsplanen mot handel med kvinner og barn for å rette fokus på problemet og mobilisere til innsats blant myndighetsaktører og organisasjoner på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Da handlingsplanen ble utarbeidet, var det relativt liten kunnskap om menneskehandel, og omfanget av menneskehandel i Norge. Kunnskap om omfanget har økt i takt med fokuset på temaet i Norge.

Menneskehandel er et vanskelig og sammensatt problem. Det finnes dessverre ingen lettvinte løsninger. Det må jobbes systematisk med målrettede og effektive tiltak for å forebygge og bekjempe menneskehandel.

Midt i prosjektperioden ser vi hvilke store utfordringer vi står ovenfor i arbeidet med å forebygge og bekjempe menneskehandel. Arbeidet med iverksetting av planen har synliggjort behovet for etablering av nye og mer effektive samarbeidsrutiner mellom forskjellige etater, avklaring av ansvar og roller og ikke minst kompetansehevning for myndigheter og organisasjonene. Dette er et omfattende arbeid.

Effektiv innsats forutsetter koordinert samarbeid mellom myndigheter, fagpersonell og organisasjoner, lokalt og nasjonalt i Norge og på tvers av landegrensene. Ni departementer, fem direktorater, et stort antall kommunale instanser og organisasjoner er involvert i arbeidet med å gjennomføre handlingsplanens 23 tiltak for å:

  1. bistå og beskytte kvinner og barn som har vært utsatt for menneskehandel,
  2. forhindre rekruttering av kvinner og barn,
  3. begrense etterspørsel som skaper marked for handel med kvinner og barn,
  4. avdekke og straffeforfølge i saker der kvinner og barn har vært offer for menneskehandel,
  5. styrke kunnskap og samarbeid for å innfri handlingsplanens intensjoner.

Denne statusrapporten beskriver aktiviteter og noen utfordringer knyttet til iverksettingen av tiltakene under disse fem satsingsområdene.

Til toppen