Vedlegg

Vedlegg 1 Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)

Vedlegg 2 Forskrift 15. januar 2001 nr. 28 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder