JD – Statsbudsjettet 2017

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Pressemeldinger

Justis- og beredskapsdepartementets pressetelefon: 97 55 37 45.