JD – Statsbudsjettet 2017

Pressemeldinger

Justis- og beredskapsdepartementets pressetelefon: 97 55 37 45.