Faktaark: Kraftig økning i politibemanningen

Politiregnskap

Regjeringen foreslår i sin tiltakspakke å opprette 460 nye sivile stillinger i politiet. Sett i sammenheng med tiltakene i statsbudsjettet for 2009, er dette en av de største satsingene på politiet noensinne.

Bevilgningene gir mulighet til å opprette 710 nye årsverk i politi- og lensmannsetaten i 2009.

  • 460 nye årsverk til sivilt ansatte – 242 millioner – frigjør 280 polititjenestemenn til operativt arbeid (tiltakspakken)
  • I tillegg er det mulighet for å opprette 250 nye årsverk i statsbudsjettet for 2009

Last ned hele faktaarket i pdf-format her.

Til toppen