Justisdepartementets budsjett for 2008

For 2008 foreslår Regjeringa at dei totale utgiftene på ansvarsområdet til justissektoren vert 18,149 milliardar kroner. Dette er ei auke på 9,2 prosent frå saldert budsjett i 2007.

For 2008 foreslår Regjeringa at dei totale utgiftene på ansvarsområdet til justissektoren vert 18,149 milliardar kroner. Dette er ei auke på 9,2 prosent frå saldert budsjett i 2007.

Les heile faktaarket i pdf-format her.

Til toppen