Revidert nasjonalbudsjett 2008

Regjeringen foreslår å styrke justissektoren med totalt 92,1 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Politiet styrkes med 73,5 millioner kroner. – Med denne økningen får politidistriktene ressurser til møte utfordringene knyttet til grenseoverskridende organisert kriminalitet, sier justisminister Knut Storberget.

Se justisminister Knut Storberget presentere revidert nasjonalbudsjett her.

Se presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett her.

Hør justisministeren presentere revidert nasjonalbudsjett her.

Regjeringen foreslår å styrke justissektoren med totalt 92,1 millioner kroner i revidert nasjonal-budsjett.


Politiet styrkes med til sammen 73,5 mill. kroner. Styrkingen skal bidra til at politidistriktene får økte ressurser til å behandle flere saker innenfor asyl- og utlendingsforvaltningen og at Politiets sikkerhetstjeneste får flere ressurser til å forebygge alvorlig kriminalitet. Dessuten styrkes EUs grensekontrollbyrå og Schengen-samarbeidet.

Regjeringen foreslår også å bevilge 3,6 millioner til det nylig nedsatte Ålesundutvalget og å styrke driften av redningshelikoptrene med 15 millioner kroner.

Les mer

Til toppen