Faktaark: Tidenes styrking av politiet

Regjeringen fører en aktiv og helhetlig justispolitikk og tar gjennom budsjettforslaget enda et skritt mot et tryggere og bedre velferdssamfunn. Stikkord er økt opptak ved Politihøgskolen og flere ansatte i politiet.

  Les hele faktaarket om politisatsingen i budsjettforslaget for 2010 her.

Les hele faktaarket om politisatsingen i budsjettforslaget for 2010 her.

Regjeringen fører en aktiv og helhetlig justispolitikk og tar gjennom budsjettforslaget enda et skritt mot et tryggere og bedre velferdssamfunn. Stikkord er økt opptak ved Politihøgskolen og flere ansatte i politiet.

Regjeringen foreslår den største økningen av politibudsjettet noensinne – 1,3 milliarder kroner. Lønns- og prisjustering utgjør 117 millioner. Rekordhøye opptak på Politihøgskolen og over 1000 årsverk i 2009 og 2010 gir mer politikraft og et nært og sterkt politi over hele landet.

Bevilgningen knyttet til politi- og påtalemyndigheten er med dette budsjettet økt med om lag 2,85 milliarder kroner for perioden 2006-2010.

Til toppen