Tildelingsbrev 2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet for 2012.

Alle dokumenter er publisert i pdf-format.