Supplerende tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet