Brev til Stortinget om investeringstilskuddet og momskompensasjon

Barne- og familiedepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om harmonisering av de to ordningene. (28.11.03)

Brev til Stortinget om investeringstilskuddet og momskompensasjon

Barne- og familiedepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om harmonisering av de to ordningene.

Brev til Stortinget om investeringstilskuddet og momskompensasjon (27.11.03)

Til toppen