Regneeksempel - beregning av skjønnsmidler for nye plasser

Beregning av skjønnsmidler for nye plasser – NN kommune:

Kommunale barnehager

Ordinære private barnehager

Private familiebarnhager

Under 3 år

Over 3 år

Under 3 år

Over 3 år

Under 3 år

Over 3 år

Oppholdstimer per 20.09.2005

6703

9104

1693

4326

0

0

+ Oppholdstimer høsten 2005 (prognoser)

135

1215

810

0

0

0

- Oppholdstimer per 15.12.2005

6163

9410

2360

4089

0

0

= Endring oppholdstimer

675

909

143

237

0

0

Omregnet til heltidsplasser

15

20,2

3,2

5,3

0

0

Dette multipliseres med beløpene:

Kr 61 623

Kr 15 787

Kr 53 073

Kr 11437

Kr 29 005

0

Med 5/12-effekt blir dette:

385 144

132 874

70 273

25 098

0

0

Summert

613 388 kr

Det gjøres en helt identisk beregning for årskullet født 2002 (tre-åringene), hvor de regnes halvt som store barn og halvt som små.

Skjønnsmidler tre-åringer

+ 158 234 kr

Total skjønnsmidler

771 631 kr

Utgangspunktet er antall registrerte barn per 20.09.2005 for alle aldersgrupper og oppholdskategorier i kategoriene kommunale barnehager, ordinære private barnehager og private familiebarnehager. Dette gir oss totalt antall oppholdstimer i alle kommunenes barnehager. Dette legges sammen med planlagte nye heltidsplasser for barn over og under tre år høsten 2005. Denne summen trekkes fra antall registrerte barn per 15.12.2005 som også er regnet om til oppholdstimer. I neste omgang regnes endring i oppholdstimer om til heltidsplasser.

Videre multipliseres dette opp med beløpene som gjelder for skjønnsmidler til nye plasser med 5/12-effekt. Tre-åringene er beregnet på samme måte separat. Beløpene fra de to beregningene legges sammen og blir det kommunen får tildelt i skjønnsmidler.

Til toppen