Skjønnsmidler til barnehager - andre utbetaling

Andre tildeling av skjønnsmidler til barnehager er nå klar. Midlene vil innen kort tid bli utbetalt til kommunene via fylkesmannen.

Skjønnsmidler til barnehager – andre utbetaling

 

Første tildeling av skjønnsmidler ble gjennomført i slutten av mai. Departementet har nå beregnet hvor mye midler den enkelte kommune skal ha i forbindelse med andre tildeling av skjønnsmidler. Midlene tildeles uten forutgående søknad, og midlene vil innen kort tid bli utbetalt til kommunene via fylkesmannen.

Til toppen