Informasjon om pandemiberedskap i skolene

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har sendt et felles informasjonsbrev til alle kommuner og skoler om pandemiberedskap i skolene. Vedlagt er også råd fra helsemyndighetene i forbindelse med skolestart.

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har sendt et felles informasjonsbrev til alle kommuner og skoler om pandemiberedskap i skolene. Vedlagt er også råd om hvordan skolene kan unngå smitte.

Les brev fra Kunnskapsdepartementet til skolene om pandemiberedskap her

Har du barn i grunnskole eller videregående skole er det viktig at du følger de rådene som gis av helsetjenesten lokalt og av helsemyndighetene for å forebygge smittespredning av den nye influensaen. Du kan hjelpe barnet ditt til å få gode vaner som begrenser smitte. 

Les råd fra helsemyndighetene i forbindelse med skolestart her