Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler for 2014

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev. Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene.

Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

 

Universiteter

Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

 Vitenskapelige høyskoler

Arkitekt- og designhøgskolen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk


Statlige høyskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark 
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Samisk høgskole

 

 Vedlegg
Vedlegg 1 - Budsjettforslag 2016
Vedlegg 2 - Fullmakter
Vedlegg 3 - Fullmakter utvidet (gjelder kun selvforvaltende institusjoner)
Vedlegg 4 - Hovedtrekk styringsdialog
Vedlegg 5 - Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler - etter vedtak i Stortinget 12.12.13