Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2015

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 Vitenskapelige høyskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Norges handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statlige høyskoler

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Samisk høgskole

Vedlegg:

Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler

Hovedtrekk styringsdialogen

Budsjettforslag 2017

Vanlig fullmakt

Utvidet fullmakt