Informasjon om lærernormen

Departementet ønsker med dette brevet så langt som det er mulig å besvare spørsmålene som er stilt, informere alle kommunene om det som allerede er besluttet og avklart, samt om det videre arbeidet frem mot Revidert nasjonalbudsjett 2018.

Kunnskapsdepartementet har mottatt mange henvendelser fra kommuner og skoler med ulike spørsmål til innføringen av en lærernorm. Ikke alle disse spørsmålene kan besvares på nåværende tidspunkt.

Departementet ønsker med dette brevet så langt som det er mulig å besvare spørsmålene som er stilt, informere alle kommunene om det som allerede er besluttet og avklart, samt om det videre arbeidet frem mot Revidert nasjonalbudsjett 2018.

Bestemmelsen om lærernorm skal tre i kraft fra og med august 2018. Det er derfor viktig at kommunene starter planleggingen allerede nå, med tanke på å beregne årsverksbehov, utlysing av stillinger osv.