Norwegian contribution to the communication on a new ERA

I forbindelse med Europakommisjonens arbeid med en melding om Det europeiske forskningsområdet ERA, utarbeidet Norge en kommentar som ble oversendt kommisær Mariya Gabriel 20. april 2020. Nasjonale aktører ble invitert til å komme med innspill i prosessen.

Kommisjonen la fram meldingen A new ERA for Research and Innovation 30. september 2020. Norge har også utarbeidet en kommentar til meldingen om Det europeiske utdanningsområdet.