Skriftlige innspill til ekspertgruppen for oppfølging av studenter under koronapandemien

Dette er uavhengige innspill som har kommet inn til ekspertgruppen som skal se på tiltak og komme med anbefalinger om eksamen, psykisk helse og gjennomføring av studiene under koronapandemien.