Tiltak for studentene - oppfølging av ekspertgruppens rapport

Universiteter, høyskoler, studentsamskipnader, studentorganisasjoner og flere i høyereutdanningssektoren har gjort en stor jobb for å tilrettelegge utdanningsaktivitet og følge oppstudentene i pandemisituasjonen. Situasjonen har vært krevende for studentene, faglig såvel som sosialt. Vi vil måtte leve med smitteverntiltak også en god stund fremover. Det kreverat vi gjør enda mer for å følge opp studentene for å sikre at de ikke faller fra i studiene og forå ta vare på den psykiske helsen.

Ekspertgruppen for tiltak for studentene har levert sin rapport
For å få innspill til dette arbeidet satte regjeringen ned en ekspertgruppe den 4. november. Gruppen skulle vurdere og anbefale tiltak rundt 1) eksamen, 2) studieprogresjon og 3) psykisk helse. Gruppen har vært ledet av Kunnskapsdepartementet og har hatt medlemmer fra Universitets- og høgskolerådet, Fagskolerådet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Studentene og studentsamskipnadene har også vært med i arbeidet. De leverte rapporten sin den 23. november.

Ekspertgruppen anbefaler en rekke tiltak for universitets- og høyskolesektoren.