Oppsummering av spørsmålene...

Oppsummering av spørsmålene som inngår i notatet og modellene for organisering av de lærerutdanningene som bli omtalt.

Modellene (visualisert på annen måte enn i høringsnotatet):

Førskolelærerutdanningen

Fag

Dagens

3-årige modell

Modell 1:

Justert 3-årig breddemodell

Modell 2:

3-årig linjemodell

(i musikk)

Modell 3:

4-årig felles for barnehage og småskoletrinn

Pedagogisk teori og praksis

45

35

35

45

Valgfri del

30

30

 

60

Musikk

10

10

50

15

Drama

10

10

10

15

Forming

10

10

10

15

Norsk

15

15

15

15

Naturfag med miljølære

15

13

13

15

Samfunnsfag

15

12

12

15

Fysisk forstring

12

12

2

15

Religion og etikk

12

10

10

15

Matematikk

6

8

8

15

Felleselement

 

15

15

 

Kvalifisering

Barnehage + 1. klasse

Barnehage +

1.-4. klasse

Allmennlærerutdanningen

Fag

Dagens modell

Modell 4

Modell 5A

Rettet mot barnetrinnet

Modell 5B:

Rettet mot

5-10. klasse

Modell 3:

4-årig felles for barnehage og småskoletrinnet

Pedagogikk

30

30

30

30

45

Valgfri del blant relevante fag

60

120

90

135

60

Matematikk

30

30

30

30

15

Norsk

30

30

30

30

15

Praktiske og estetiske fag

30

     

60 (drama, fys.forst, mus.,forming)

KRL

30

15

30

 

15

NSM

30

     

30 (naturfag med miljølære, samf.fag)

Felleselement

   

15

15

 

Grunnleggende norsk og matematikkopplæring

 

15

15

   

Kvalifisering:

1.-10. klasse

1.-7. klasse

5.-10.-klasse

Barnehage +
1. - 4.klasse

Fagstudier og praktisk-pedagogisk utdanning

(Er ikke visualisert i høringsnotatet og presenterer noen eksempler på alternative modeller)

 

Dagens modeller

Alternative modeller – eksempler

Fag

Ppu i yrkesfag (3 år)

Cand-mag v/Universitet

Cand-mag v/høgskole

Lektor v/ universitet

Bachelor v/ høgskoler

Bachelor v/universitet

Fireårig v/høgskoler

Fireårig v/univ

Fireårig v/univ

Master v/ univ.

Pedagogikk

30

30

30

30

25

20

25

20

30

20

Fag-/yrkesdidakk

30

30

30

30

20

15

20

15

30

30

                     

Fag- og yrkesteori

120

150

180

270

120

110

180

170

160

230

Felleselement

       

15

15

15

15

 

15

Ex.phil/ex.fac

 

30

 

30

 

10

 

10

20

10

Ex.paed

         

10

 

10

 

10

Kvalifisering

Mellom trinnet, ungdomstrinnet, videregående skole.

Til toppen