Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser:

Akademikerne

Akademikernes fellesorganisasjon

Arbeidernes opplysningsforbund i Norge

Arbeidsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Bibliotekarforeningen

Blindeforbundet

De politiske partiene

Departementene

Dysleksiforbundet

Elev- og lærerorg. for grunnskolen

Elev-, lærer- og foreldreorg. for videregående

FB Fjernundervisning

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesrevisjoner

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Høgskolene

Hørselshemmedes landsforbund

Kommunal voksenopplæring

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Kommunerevisjoner

Kompetansesenter for likestilling

Kristne Friskolers Forbund

Landslaget for Norges Lærerstudenter

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillingsombudet

Lærerforbundet

Læringssenteret

Nasjonalbiblioteket

NKI Fjernundervisning

NKS Fjernundervisning

Noregs mållag

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbund

Norsk forbund for fjernundervisning

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede

Norsk Lærerlag

Norsk Montessori Forbund

Norsk Psykologiforening

Norsk Skolelederforbund

Norsk språkråd

Norske Kveners Forbund

Norske Privatskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Opplæringsråd

Pedagogiskpsykologisk tjeneste

Pedagogisk veiledningstjeneste

Riksmålsforbundet

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

Rådet for funksjonshemmede

Samarbeidsrådet for tru- og livssynssamfunna

Sametinget

Sivilombudsmannen

Skolenes Landsforbund

Sosiale og medisinske institusjoner

Statens utdanningskontorer

Statlige spesialped. kompetansesenter

Steinerskolene i Norge

Studieforbundene

Styret for statlige spesialpedagogiske støtteapparat

Videregående skoler med Amo-senter

Voksenopplæringsforbundet

VOX

Yrkesopplæringsnemnder

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

VEDLEGG