Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Universiteter
Høyskoler
Vitenskapelige høyskoler
UHR
SIU
NAIC
NSU
StL
ANSA
Lånekassa
RIK v/Kristin Devor, HiO
NFR ved Internasjonal studentseksjon
TI ved Leonardo Norge

VEDLEGG